Disclaimer

Van Arkel Advocatuur streeft ernaar om op deze website juiste en actuele informatie te verschaffen. Indien bepaalde informatie onverhoopt onvolledig of onjuist is, kan dit evenwel niet leiden tot enige aansprakelijkheid. Toepassing of gebruik van de inhoud van deze website, de daarop vermelde blogs daaronder begrepen, is en blijft voor eigen risico van de bezoekers.

Van Arkel Advocatuur staat daarnaast ook niet in voor de inhoud en kwaliteit van de externe websites van derden waarnaar door middel van onder meer hyperlinks wordt verwezen.