Blog

De publicaties op deze blog zijn geschreven vanuit mijn interesse voor het recht, in het bijzonder mijn specialismen, én vanuit de passie voor het beroep. Maar bedoeld zijn ze voor u, de bezoeker van deze website. Hier treft u geen quasi-wetenschappelijke verhandelingen aan over een nieuw wetsvoorstel of over de laatste uitspraak van de Hoge Raad. De blogs zijn ook niet per se gekoppeld aan de actualiteit. Ik schrijf ze vanuit een praktisch oogpunt, om u begrijpelijke en daardoor bruikbare informatie over interessante onderwerpen binnen mijn specialismen te verschaffen. Informatie die u misschien nog wel eens van pas komt!

Mijn nieuwe blog!

De eerste blog op deze website gaat over het niet schrijven van blogs.

Lees meer >

2017

Het Hairstyle-arrest: extra vergoeding bovenop de transitievergoeding

Wanneer kan een (ex-)werknemer aanspraak maken op een aanvullende vergoeding, bovenop de transitievergoeding?

Lees meer >

Aanzegging einde dienstverband kan ook per e-mail

Als een werkgever een dienstverband voor bepaalde tijd niet wenst te verlengen, moet hij dat tijdig aan de werknemer melden, anders gaat het geld kosten. Die melding kan ook per e-mail. Maar is dat ook verstandig?

Lees meer >

Is de handtekening van de echtgenoot vereist bij een privéborgstelling van een ondernemer?

Is het eigenlijk wel nodig dat echtgenoten meetekenen voor privé-borgstellingen bij zakelijke kredieten?

Lees meer >

Over het recht van vrije advocaatkeuze

Als je een rechtsbijstandverzekering hebt, mag je in veel gevallen zelf bepalen wie onder de dekking van die verzekering je belangen behartigt. De verzekerde mag dus zijn eigen advocaat aanwijzen. De verzekeringsmaatschappij heeft niet de bevoegdheid een eigen jurist op de zaak te zetten, maar moet de kosten van de gekozen advocaat vergoeden. Toch blijven verzekeraars hierover problemen veroorzaken.

Lees meer >