Rechtsgebiedenregister

Mr. J. van Arkel heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub-) rechtsgebieden geregistreerd:

hoofdrechtsgebied: vastgoedrecht
subrechtsgebieden: bouwrecht, burenrecht, erfdienstbaarheden, erfpacht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.