1 februari 2021

Huurprijsvermindering vanwege coronamaatregelen

Kan een huurder van bedrijfsruimte huurprijsvermindering verlangen vanwege de verplichte winkelsluiting tijdens de lockdown? De eerste jurisprudentie is er.

Verplichte winkelsluiting

Ging in oktober de horeca al op slot, met ingang van 16 december 2020 geldt een algehele winkelsluiting. Nou ja, algeheel, niet álle winkels moesten dicht, enkel de niet-essentiële.

Ofzo, geloof ik…

Hoe dan ook, lees hier maar na hoe het zit met welke winkel(s) wel en welke niet.

Als horeca-ondernemer of niet-essentiële winkelier ben je natuurlijk enorm in de aap gelogeerd. Het betekent in één klap een omzetverlies van zo’n beetje 100%. De kosten lopen wel gewoon door. Althans, dat ben je geneigd te denken. Ondernemersrisico, weet u wel?

Toch is dat niet heReactie 3M op het Coronavirus (2019-nCoV)lemaal het geval.

50/50

De coronacrisis doet ons allemaal pijn. Die pijn delen we met elkaar. Die gedachte ligt ook ten grondslag aan de uitspraak van de kantonrechter in Den Haag onlangs in een zaak waarin het draaide om huurprijsvermindering wegens de gevolgen van de coronamaatregelen.

Een cafébaas verzocht zijn verhuurder de huurprijs tijdelijk te verlagen vanwege zijn omzetverlies als gevolg van de verplichte sluiting van zijn zaak. De verhuurder weigerde en startte een procedure bij de kantonrechter met als inzet ontbinding van de huurovereenkomst en veroordeling van de cafébaas tot betaling van de huurachterstand, vermeerderd met rentes en boetes, enz. enz., de hele riedel.

Dat pakte heel anders uit. De cafébaas maakte van de gelegenheid gebruik om een tegenvordering tot huurprijsvermindering in te stellen. Daarvoor voerde hij verschillende juridische gronden aan, die ik nu niet allemaal afzonderlijk zal behandelen.

Bottom line is dat de kantonrechter oordeelde dat partijen bij het aangaan van de huurovereenkomst geen rekening hadden gehouden met zoiets bijzonders en desastreus als de coronacrisis en dat daardoor het evenwicht in de huurovereenkomst verstoord was. Ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst verlangen is dan onredelijk. De pijn moet gezamenlijk en gelijk worden gedragen, 50/50 dus.

De kantonrechter verminderde de huur dan ook met 50%.

Wie kan hiervan gebruik maken?

De aangehaalde zaak betrof weliswaar een horecaondernemer, dat betekent niet dat andere ondernemers geen beroep op deze uitspraak kunnen doen. Integendeel, ook winkeliers, musea, kappers, parenclubs, noem maar op, kunnen er hun voordeel mee doen. De gehanteerde argumenten en redenering kunnen volgens mij bovendien breder worden ingezet dan enkel in huurzaken. Zo zouden bijvoorbeeld ook koopovereenkomsten gewijzigd kunnen worden. In wezen zijn de enige harde vereisten dat sprake is van een onvoorziene omstandigheid – nou die is er: de coronacrisis met zijn beperkende overheidsmaatregelen – en van voldoende ernstige gevolgen, zoals het simpelweg niet meer kunnen voldoen aan een betalingsverplichting.

Call To Action

Lekker gemaakt? Lees dan die uitspraak, beoordeel uw eigen mogelijkheden en kansen, klim in de pen en voer zo nodig een gerechtelijke procedure om uw belangen veilig te stellen. Toch nog te lastig? Neem dan contact met me op. Dan hebben we het erover. Misschien kan ik wel iets voor u betekenen.