Blog

Vastgoedrecht

2023

Het ontruimingsbeding (diplomatenclausule) in de woonruimtehuurovereenkomst

De 'diplomatenclausule' in een huurovereenkomst kan een nuttig instrument voor de verhuurder zijn, maar succesvolle toepassing ervan is lastig.

Lees meer >

2022

Het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening en de gevolgen voor woningverhuurders

De meldingsplicht voor woningverhuurders in gevallen van betalingsachterstand

Lees meer >

De tijdelijke woonruimtehuurovereenkomst. Waar moet u op letten?

De risico's die kleven aan de tijdelijke verhuur van woonruimte

Lees meer >

2021

Dit moet u weten over onderverhuur van bedrijfsruimte

De (on)mogelijkheden van onderverhuur van bedrijfsruimte uiteengezet

Lees meer >

Update Huurprijsvermindering Wegens Corona

Verschillende rekenmethodes voor de huurkorting wegens corona

Lees meer >

Huurprijsvermindering vanwege coronamaatregelen

Huurprijsvermindering wegens de lockdown afdwingen? Het kan!

Lees meer >

2020

Dit moet u bij de (ver)koop van onroerend goed weten over het financieringsvoorbehoud!

Over de valkuilen bij de uitoefening van een financieringsvoorbehoud

Lees meer >

Waarom je nooit zomaar (gemeente-)grond moet teruggeven

Waar draait het om bij onrechtmatig grondbezit? Kan de grond altijd teruggevorderd worden?

Lees meer >

2016

De gebondenheid van partijen bij mondelinge overeenstemming over de koop van een woning

Over het wettelijk schriftelijkheidsvereiste bij koop van een woning door een particulier

Lees meer >