Blog

Vastgoedrecht

Dit moet u bij de (ver)koop van onroerend goed weten over het financieringsvoorbehoud!

Over de valkuilen bij de uitoefening van een financieringsvoorbehoud

Lees meer >

Waarom je nooit zomaar (gemeente-)grond moet teruggeven

Waar draait het om bij onrechtmatig grondbezit? Kan de grond altijd teruggevorderd worden?

Lees meer >

2016

De gebondenheid van partijen bij mondelinge overeenstemming over de koop van een woning

Over het wettelijk schriftelijkheidsvereiste bij koop van een woning door een particulier

Lees meer >