Blog

Verbintenissenrecht

Het verbintenissenrecht is een deelgebied van het burgerlijke recht (het privaatrecht). Een verbintenis is de rechtsverhouding op grond waarvan de ene partij een prestatie verschuldigd is aan een andere partij. Verbintenissen kunnen ontstaan uit een overeenkomst of uit de wet.

Een voorbeeld van een verbintenis uit overeenkomst:

A verkoopt zijn fiets aan B. Op A rust de verbintenis tot levering van de fiets aan B. Op B rust de verbintenis om de koopprijs aan A te betalen.

Een voorbeeld van een verbintenis uit de wet: A vernielt de fiets van B. A handelt daarmee onrechtmatig. Op grond van de wet moet B de schade aan A vergoeden. M

2022

Het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening en de gevolgen voor woningverhuurders

De meldingsplicht voor woningverhuurders in gevallen van betalingsachterstand

Lees meer >

2021

Dit moet u weten over onderverhuur van bedrijfsruimte

De (on)mogelijkheden van onderverhuur van bedrijfsruimte uiteengezet

Lees meer >

Update Huurprijsvermindering Wegens Corona

Verschillende rekenmethodes voor de huurkorting wegens corona

Lees meer >

Huurprijsvermindering vanwege coronamaatregelen

Huurprijsvermindering wegens de lockdown afdwingen? Het kan!

Lees meer >

2020

Dit moet u bij de (ver)koop van onroerend goed weten over het financieringsvoorbehoud!

Over de valkuilen bij de uitoefening van een financieringsvoorbehoud

Lees meer >

2017

Is de handtekening van de echtgenoot vereist bij een privéborgstelling van een ondernemer?

Is het eigenlijk wel nodig dat echtgenoten meetekenen voor privé-borgstellingen bij zakelijke kredieten?

Lees meer >

Over het recht van vrije advocaatkeuze

Als je een rechtsbijstandverzekering hebt, mag je in veel gevallen zelf bepalen wie onder de dekking van die verzekering je belangen behartigt. De verzekerde mag dus zijn eigen advocaat aanwijzen. De verzekeringsmaatschappij heeft niet de bevoegdheid een eigen jurist op de zaak te zetten, maar moet de kosten van de gekozen advocaat vergoeden. Toch blijven verzekeraars hierover problemen veroorzaken.

Lees meer >