Blog

Arbeidsrecht

2017

Het Hairstyle-arrest: extra vergoeding bovenop de transitievergoeding

Wanneer kan een (ex-)werknemer aanspraak maken op een aanvullende vergoeding, bovenop de transitievergoeding?

Lees meer >

Aanzegging einde dienstverband kan ook per e-mail

Als een werkgever een dienstverband voor bepaalde tijd niet wenst te verlengen, moet hij dat tijdig aan de werknemer melden, anders gaat het geld kosten. Die melding kan ook per e-mail. Maar is dat ook verstandig?

Lees meer >

Geen ontslag op staande voet mogelijk bij voortdurende weigering van werknemer om te voldoen aan zijn re-integratieverplichtingen

Geen ontslag mogelijk bij weigering medewerking re-integratie

Lees meer >

Veranderd procesrecht in ontslagzaken

Ander bewijsrecht in ontbindingszaken

Lees meer >

Het retentierecht van een werknemer

Mag een werknemer zaken achterhouden om betaling van achterstallig loon af te dwingen?

Lees meer >

2016

De WW-gevolgen bij tussentijdse beƫindiging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zonder opzegbeding

Over het belang van een opzegbeding

Lees meer >