Blog

Procesrecht

2017

Aanzegging einde dienstverband kan ook per e-mail

Als een werkgever een dienstverband voor bepaalde tijd niet wenst te verlengen, moet hij dat tijdig aan de werknemer melden, anders gaat het geld kosten. Die melding kan ook per e-mail. Maar is dat ook verstandig?

Lees meer >

Wat kan een beslaglegger doen als een derde-beslagene weigert een verklaring af te leggen?

Het derdenbeslag ('bankbeslag') toegelicht

Lees meer >